Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες 2019-05-02T09:02:26+00:00

Φροντίζουμε για την ασφάλειά σας!

To Ινστιτούτο Μελετών και Παροχής Λύσεων σε Θέματα Ασφάλειας (Security Solutions Institute)
είναι μια Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ) που λειτουργεί σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

  ISO 9001:2015 – 27001:2013

Άδεια Λειτουργίας

«Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν»

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας, αλλά και επιχειρησιακή υποστήριξη με
τον συγκερασμό κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προϊόντων τεχνολογίας.
Παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
φυσικών προσώπων, αλλά και θεαμάτων.
Επίσης με εργαλείο την εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, ομιλιών και διαλέξεων επιδιώκει την καλύτερη προετοιμασία
όσων εμπλέκονται στην παροχή ασφάλειας και όχι μόνο.

Σκοπός του είναι η αρωγή του πελάτη και η φροντίδα για την ασφάλειά του.

Η διακινδύνευση και η διαχείρισή της

Αφετηρία για την όποια ανάληψη δράσης αποτελεί δυστυχώς η παραδοχή πως το «κακό» μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και να επιφέρει βλάβη ή απώλεια σε μένα τον ίδιο, τους δικούς μου ή την περιουσία μου.

Προβληματισμοί

Εύλογα δημιουργούνται προβληματισμοί όταν ενώ σε μια γειτονιά γίνεται σειρά διαρρήξεων, οι δράστες δεν μπαίνουν σε κάποια σπίτια και φεύγουν άπρακτοι για να συνεχίσουν τη δράση τους στα διπλανά σπίτια.

Διαχείριση Διακινδύνευσης

Οι σύμβουλοι του Ινστιτούτου συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS).

Διαδικασία

Η διαδικασία διαχείρισης της διακινδύνευσης επιτρέπει τη δημιουργία μιας σταθερής, πρακτικής και ευέλικτης προσέγγισης στην σύνταξη και τη δομή μιας αξιολόγησης του κινδύνου.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Σύμβουλοι Ασφαλείας

Οι Σύμβουλοι Ασφαλείας του Ινστιτούτου εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ακολουθούν οι Αξιωματικοί Ασφαλείας
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) χρησιμοποιώντας 8 στάδια διαδικασιών
για την καλύτερη Ασφάλεια και Διαχείριση Διακινδύνευσης.

Οι εκθέσεις τους και οι προτάσεις τους θα βασιστούν στην αξιολόγηση των δράσεων της επιχείρησης ή του ατόμου που ενδιαφέρει, των απειλών και κινδύνων που τους περιβάλλουν, καθώς και στην αξιολόγηση της τρωτότητας αυτών. Η ανάλυση των εξαχθέντων από αυτές συμπερασμάτων θα καθορίσει τις εναλλακτικές λύσεις, θα δώσει στοιχεία για τη λήψη της καταλληλότερης απόφασης, την εφαρμογή και τέλος την εποπτεία αυτής.

Αμέσως μετά, οι Σύμβουλοι Ασφαλείας του Ινστιτούτου θα εκπονήσουν το επιχειρησιακό σχέδιο και θα ορίσουν τις διαδικασίες και τους κανονισμούς λειτουργίας για την ανάπτυξη των μέτρων ασφαλείας. Δε θα λείπουν τα σχέδια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων συνθηκών, ενώ θα συμβουλέψουν και για άλλα θέματα όπως η διαχείριση και προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Δείτε περισσότερα

Στην προσπάθεια για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας που μπορεί να απασχολήσουν τον οποιονδήποτε,
το Ινστιτούτο παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας με τη συνδυαστική χρήση τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού,
με φυσική και όχι μόνο παρουσία.

Αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας υπηρεσίες όπως:
• επιτήρηση ή φύλαξη περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
• Συνοδείες Ασφαλείας για την προστασία φυσικών προσώπων,
• προστασία εκδηλώσεων (θεαμάτων, συνεδρίων, αθλητικών διοργανώσεων).

Διαθέτουμε το προσωπικό, τα μέσα, τη γνώση και τη θέληση
να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Το Ινστιτούτο πιστεύει πως η γνώση είναι δύναμη, για το λόγο αυτό με εργαλείο την εκπαίδευση μέσω ειδικών σεμιναρίων,
ομιλιών και διαλέξεων απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην παροχή ασφάλειας (προσωπικό ασφάλειας τόσο από ΙΕΠΥΑ
όσο και από Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου) για την ανανέωση των γνώσεών τους και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Επειδή όμως ο καθένας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με μια ανεπιθύμητη κατάσταση η οποία να θέτει σε κίνδυνο
την ασφάλειά του, απευθύνεται και σε τρίτους όπως το προσωπικό επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που μπορεί
να γίνουν στόχοι επιθέσεων (τράπεζες, καταστήματα), αλλά και σε όσους θέλουν να είναι ενημερωμένοι και καλύτερα προετοιμασμένοι να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους δικούς τους (πολίτες που νοιάζονται).

Μας εμπιστεύονται

Ινστιτούτο Μελετών και Παροχής Λύσεων σε Θέματα Ασφάλειας

Ενημερωθείτε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Ινστιτούτου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Security Solutions Institute

Μουσών 21, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17562
Τηλέφωνο: 210 98 43 142
Fax: 210 98 21 524
Email: info@securitysolutions.gr

Web: securitysolutions.gr