Ιδιωτική έρευνα

/Ιδιωτική έρευνα
Ιδιωτική έρευνα 2018-12-28T12:49:46+00:00

Project Description

Το Ινστιτούτο έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών για την εξυπηρέτηση νόμιμων ιδιωτικών τους συμφερόντων. Μεταξύ αυτών των συμφερόντων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προστασία των δικαιωμάτων τους ή των έννομων συμφερόντων τους, αστικής ή εμπορικής φύσεως.

ISO 9001:2015 27001:2013

Υποστήριξη επιχειρήσεων

Ανάπτυξη δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία μιας επιχείρησης από παράνομες σε βάρος της ενέργειες, όπως:

• Βιομηχανική κατασκοπεία
• Κλοπή δεδομένων
• Επαγγελματικά αθέμιτο ανταγωνισμό
• Οικονομικά εγκλήματα
• Ασφαλιστικές απάτες
• Πλαστογράφηση προϊόντων (πειρατεία σημάτων)
• Απάτη γύρω από τα έγγραφα (document fraud)
• Κλοπή χρημάτων, αντικειμένων ή και μυστικών από υπάλληλο ή άλλον

Δράσεις που μπορεί να αναπτυχθούν

 • Συλλογή στοιχείων για δικαστική χρήση
 • Σχηματισμός προφίλ ατόμων με συλλογή στοιχείων και έρευνα του παρελθόντος αυτών
 • Εύρεση οφειλετών
 • Επιστροφή κινητών περιουσιακών στοιχείων
 • Παρακολούθηση μέσω GPS οχημάτων και εμπορευμάτων του πελάτη
 • Ηλεκτρονική προστασία από υποκλοπές και παρακολουθήσεις
 • Έρευνα χώρων για να εξακριβωθεί ότι οι χώροι είναι καθαροί από κάθε ηλεκτρονικό μέσο παρακολούθησης
 • Ανάκτηση δεδομένων από συσκευή κινητού τηλεφώνου του πελάτη
 • Ανάκτηση δεδομένων κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου του πελάτη
 • Ανάκτηση δεδομένων από ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη
 • Ανάκτηση κωδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων του πελάτη
 • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα
 • Ταυτοποίηση ανώνυμου καλούντα
 • Διαπίστωση απόδοσης – συμπεριφοράς υπαλλήλου

Υποστήριξη οικογενειών

Σχετικά με την προστασία της οικογένειας και των νέων
• Ενδοσχολική βία
• Εκφοβισμός στα σχολεία
• Προστασία ανηλίκων από ναρκωτικά
• Διαχείριση διαζυγίου
• Εξετάσεις DNA, αναλύσεις γενετικού υλικού, ταυτοποίηση με την προβλεπόμενη συναίνεση
• Θέματα κληρονομιάς
• Έρευνες για τον εντοπισμό εξαφανισμένου προσώπου

Δράσεις που μπορεί να αναπτυχθούν
• Συλλογή στοιχείων για δικαστική χρήση
• Διαπίστωση παράνομων συμπεριφορών σε βάρος μέλους της οικογένειας
• Συνεργασία με εργαστήρια και ιατρικά κέντρα
• Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν.
• Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως.
• Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή

Προστασία ατομικών συμφερόντων

Σε πολλές περιπτώσεις ιδιώτες δέχονται απειλές μέσω ανώνυμων επιστολών ή/και τηλεφωνημάτων. Άλλες φορές πάλι εμπλέκονται σε αστικής φύσεως διαφορές για την επίλυση των οποίων απαιτούνται στοιχεία τα οποία θα φανερώσουν την αλήθεια.

Το Γραφείο με τη δράση του μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να στηρίξει την υπόθεσή του.

Δράσεις που μπορεί να αναπτυχθούν
• Συλλογή στοιχείων για δικαστική χρήση
• Εύρεση οφειλετών
• Επιστροφή Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων
• Ενοικιαστές: έλεγχος παρελθόντος, αναζήτηση
• Αναζήτηση αντικειμένων ή ζώων που απωλέστηκαν ή εκλάπησαν.
• Προστασία δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων αστικής ή εμπορικής φύσεως.
• Συμβολή στην αποκάλυψη εγκλημάτων έως ότου επιληφθεί η αρμόδια διωκτική αρχή