Loading...

Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών

//Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών 2018-02-17T11:14:16+00:00

Project Description

Σοβαρά αλλά και απρόσμενα περιστατικά ασφαλείας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους, περιουσίες, αλλά και την ομαλή λειτουργία ενός νοικοκυριού, μιας επιχείρησης, καθώς και τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Κάθε υπεύθυνος εργοδότης ή επιχειρηματίας θα πρέπει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας του, αλλά και του προσωπικού του. Είναι άλλωστε γεγονός πως, όταν το προσωπικό νιώθει ασφάλεια, γίνεται και πιο αποτελεσματικό στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα, τα οποία εξαιτίας της θέσης που κατέχουν ή της δράσης τους, μπορεί να γίνουν στόχος επιμέρους ατόμων ή ομάδων με διαφορετικά κάθε φορά κίνητρα.

Προβληματισμοί

Εύλογα δημιουργούνται προβληματισμοί όταν ενώ σε μια γειτονιά γίνεται σειρά διαρρήξεων, οι δράστες δεν μπαίνουν σε κάποια σπίτια και φεύγουν άπρακτοι για να συνεχίσουν τη δράση τους στα διπλανά σπίτια. Σημαίνει αυτό πως με κάποιες ίσως δράσεις είναι δυνατόν ένα πρόσωπο, μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να προλάβει τη ζημιά. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό; Η απάντηση χωρίς ενδοιασμούς είναι ναι. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι: πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Αρκεί η πίστη ότι δε θα γίνει σε μας; Ή μήπως απαιτείται η ανάληψη δράσης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση;

Η διακινδύνευση και η διαχείρισή της

Αφετηρία για την όποια ανάληψη δράσης αποτελεί δυστυχώς η παραδοχή πως το «κακό» μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και να επιφέρει βλάβη ή απώλεια σε μένα τον ίδιο, τους δικούς μου ή την περιουσία μου. Πως είναι δηλαδή πιθανόν απόψε να διαρρήξουν το δικό μου σπίτι, αύριο να αρπάξουν εμένα απαγωγείς και να απαιτήσουν λύτρα, ενώ λίγες μέρες πριν παρουσιάσω ένα καινοτόμο προϊόν, να κυκλοφορήσει αυτό από κάποιον άλλον, ο οποίος μου υπέκλεψε τα σχέδια από τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου.

Η όποια βλαπτική σε βάρος μου ενέργεια μπορεί να είναι σκόπιμη, μπορεί και όχι. Μπορεί να έχει προκληθεί από άνθρωπο ή από άλλη πηγή. Σημασία έχει πως οι δυσάρεστες συνέπειες αφορούν εμένα.

Φυσικά θα ήταν ιδανικό για τον καθένα μας να μπορεί να αποφύγει το κακό, να αποτρέψει τη δική του βλάβη ή απώλεια. Όπου όμως αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, θα πρέπει να επιδιώκεται η μείωση των συνεπειών. Συνέχεια της σκέψης αυτής είναι η αναγνώριση πως είναι προτιμότερο να γίνει διαχείριση ενός κινδύνου, μιας διακινδύνευσης παρά διαχείριση ενός κακού (καταστροφικού) αποτελέσματος ή συνέπειας.

Έτσι γίνεται λόγος για διαχείριση της διακινδύνευσης στον τομέα της ασφάλειας. Και είναι η διαχείριση διακινδύνευσης μια διεργασία με την οποία μια επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ένα πρόσωπο μπορεί να προσεγγίσει μεθοδικά τους κινδύνους και τις απειλές που τον απειλούν ή ενδέχεται να τον απειλήσουν με σκοπό την αποφυγή αυτών ή τη μείωση των συνεπειών τους. Είναι μια συστηματική αλλά και πρακτική προσέγγιση, στη διαχείριση της αβεβαιότητας για την ελαχιστοποίηση πιθανής βλάβης ή απώλειας.

Διαδικασία

Η διαδικασία διαχείρισης της διακινδύνευσης επιτρέπει τη δημιουργία μιας σταθερής, πρακτικής και ευέλικτης προσέγγισης στην σύνταξη και τη δομή μιας αξιολόγησης του κινδύνου. Η αξιολόγηση των απειλών και των κινδύνων από την πλευρά της ασφάλειας είναι το πιο πρακτικό και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο της συνολικής διαχείρισης της διακινδύνευσης. Η λήψη κρίσιμων αποφάσεων συνήθως βασίζεται στις επιμέρους αξιολογήσεις για το λόγο αυτό η κάθε αξιολόγηση, ανεξάρτητα από τη φόρμα με την οποία παρουσιάζεται, πρέπει να παρέχει προτάσεις υπόψη των αρμοδίων για απόφαση. Άλλωστε η αξιολόγηση της διακινδύνευσης, έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει πως όλες οι απειλές, καθώς και όλοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να απασχολήσουν, θα ληφθούν υπόψη και θα ετοιμαστούν σχέδια για την αντιμετώπισή τους.

Στάδια της Διαχείρισης Διακινδύνευσης

Οι σύμβουλοι του Ινστιτούτου συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS). Ακολουθούν έτσι οχτώ στάδια για την ολοκλήρωση της Διαχείριση Διακινδύνευσης της Ασφάλειας:

  1. 1α. Αξιολόγηση της επιχείρησης ή του προγράμματος αυτής. Σε περίπτωση προσώπου στην αξιολόγηση των δράσεων αυτού ή του καθεστώτος στο οποίο βρίσκεται.
    1β. Αξιολόγηση απειλών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιχείρηση ή το πρόσωπο.
    1γ. Αξιολόγηση τρωτότητας της επιχείρησης στο σύνολό της (εγκαταστάσεων, διαδικασιών, πρακτικών) ή του προσώπου στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δρα.
  2. Ανάλυση των απειλών και κινδύνων.
  3. Περιγραφή διαθέσιμων δυνατοτήτων δράσης.
  4. Λήψη απόφασης με την επιλογή της προτιμητέας δυνατότητας.
  5. Εφαρμογή.
  6. Παρατήρηση / αξιολόγηση / ανατροφοδότηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας και πρόθυμοι να απαντήσουμε σε ερωτήματα για το πως μπορεί να γίνει υλοποίηση αυτών.