Loading...

Προστασία εκδηλώσεων

//Προστασία εκδηλώσεων
Προστασία εκδηλώσεων 2018-02-17T11:14:01+00:00

Project Description

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας για τους διοργανωτές αλλά και για τους συμμετέχοντες, καθώς και των περιουσιακών τους αγαθών, κατά τη διάρκεια συνεδρίων, εκθέσεων, θεαμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

Παρέχουμε ασφάλεια στους χώρους όπου διαδραματίζονται οι εκδηλώσεις, αλλά και γύρω από αυτούς με τον συνδυασμό κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού με τη χρήση της τεχνολογίας.

Παρέχονται:

 • Ανθρώπινη φυσική παρουσία στους χώρους της εκδήλωσης
 • Ομάδες υποστήριξης (κέντρο επιχειρήσεων, συλλογή πληροφοριών, ανάλυση)
 • Τεχνικά Μέσα (κάμερες, συστήματα ελέγχου, οχήματα)

Στους χώρους όπου διαδραματίζονται οι εκδηλώσεις, αλλά και γύρω από αυτούς, γίνεται συνδυασμός κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού ασφάλειας με τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Τηρώντας τους νόμους και όλες τις σχετικές διατάξεις που απορρέουν από αυτούς, προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο κατέχει τις νόμιμες πιστοποιήσεις, θα μπορεί να επιβλέπει το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης  με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV).

Επίσης, κατά τη διεξαγωγή συνεδρίων, συνεδριάσεων, συμβουλίων κ.τ.λ. μπορεί να γίνει έρευνα για να εξακριβωθεί ότι οι χώροι είναι “καθαροί” από κάθε ηλεκτρονικό μέσο παρακολούθησης, με χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας από εξειδικευμένο προσωπικό συνεργατών μας.

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να υλοποιηθούν με τη συμβολή των παρακάτω παραγόντων:

 1. Κατάλληλο προσωπικό ασφαλείας
  • έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό με συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις
  • εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες
 2. Χρήση τεχνικών μέσων και τεχνολογίας
  • Οχήματα για την κάλυψη αναγκών στη στεριά
  • Πλωτά σκάφη για την κάλυψη των αναγκών στη θάλασσα
  • Συστήματα επικοινωνιών
  • Σάκος Πρώτων Βοηθειών, ατομικοί και ομαδικός (Emergency Trauma Bag)
  • Φορητά GPS
  • Συστήματα Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών
  • Ηλεκτρονικά αντίμετρα (Electronic Counter Measures)
 3. Συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές και ανάλυση αυτών. Ειδικός αναλυτής μπορεί να τεθεί στη διάθεση της ομάδας προστασίας.
 4. Κέντρο επιχειρήσεων (Operations and Control Room), το οποίο θα συντονίζει τις κινήσεις των εμπλεκομένων μερών και θα είναι στη διάθεση αυτών κατά τη διάρκεια της κάθε αποστολής.
 5. Επικοινωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας Προστασίας, των μελών με τον σύνδεσμο του πελάτη αλλά και με τον ίδιον τον πελάτη, των μελών με το κέντρο επιχειρήσεων και την αστυνομία, αλλά και επικοινωνία του πελάτη με το κέντρο επιχειρήσεων.
 6. Εφαρμογή “panic button”. Ο πελάτης ή ο σύνδεσμος αυτού, αν το επιθυμεί, μπορεί να εφοδιασθεί με συσκευή με σύστημα ενεργοποίησης συναγερμού για καλύτερη επικοινωνία με την ομάδα φύλαξης αλλά και με το κέντρο επιχειρήσεων.
 7. Διάθεση Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (Quick Reaction Force) έτοιμη να επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Αποστολή της θα είναι να αντιδράσει σε περίπτωση που θα απαιτηθεί και να υποστηρίξει την εκκένωση και διαφυγή του πελάτη και της ομάδας συνοδείας σε ασφαλές καταφύγιο.
 8. Μέλος της ομάδας θα είναι πιστοποιημένος νοσοκόμος μάχης (certified paramedic) για παροχή υποστήριξης πριν το νοσοκομείο με σκοπό την σταθεροποίηση της κατάστασης του τραυματία ή του πάσχοντα και μέχρι να αναλάβει ειδικευμένο προσωπικό.
 9. Διάθεση υπηρεσίας μεταφοράς πάσχοντα (Medical Evacuation). Δυνατότητα άμεσης μεταφοράς σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα με αυτοκίνητο ή εναέριο μέσο.
 10. Παροχή καταφυγίου (safe haven)
 11. Εναέρια υποστήριξη με χρήση Συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιτήρηση μετακινήσεων
 12. Χρήση κατάλληλων τακτικών
  • Εναλλακτικά σενάρια δράσης σε ετοιμότητα για εφαρμογή και αντίδραση
  • Εφαρμογή τακτικών κατά τα πρότυπα των ειδικών δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας (υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου)
  • Χαμηλό προφίλ και αποφυγή προκλήσεων
  • Αντιπαρακολούθηση για τον εντοπισμό απειλής
  • Εντοπισμός απειλής κατά τα στάδια δράσης των επιτιθεμένων (cycle attack) όταν εκείνοι προσεγγίζουν τον πελάτη και την ομάδα ασφαλείας
 13. Ανεξάρτητος επόπτης/συντονιστής του Ινστιτούτο θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του πελάτη και της ομάδας προστασίας. Αντίστοιχα, εάν ο πελάτης επιθυμεί, μπορεί να αναθέσει το ίδιο καθήκον σε μέλος της δικής του ομάδας, ενώ ο ίδιος μπορεί να επικοινωνεί με διευθυντικό στέλεχος του Ινστιτούτου.
Πρωταρχικός στόχος

Το πρώτο μας μέλημα είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος που θα παρέχει ασφάλεια στους εμπλεκόμενους, στον πελάτη όσο και στο Ινστιτούτο. Για το λόγο αυτό, πολιτική του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία ενός σκληρού στόχου (hard target), που θα αποβλέπει στην πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανής εμπλοκής. Κάτι τέτοιο μπορούμε να το κατορθώσουμε θέτοντας σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί τυχόν εμπλοκή της ομάδας σε ανεπιθύμητη κατάσταση, κατά το «κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν».

Σε περίπτωση εμπλοκής

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές μας προθέσεις και ενέργειες. Σε περίπτωση που προκύψει απειλή, η οποία θα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον πελάτη, η ομάδα ασφαλείας θα εμπλακεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

 • Επιθυμία είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη απεμπλοκή χωρίς απώλειες ή άλλες επιπτώσεις.
 • Ελαχιστοποίηση των ζημιών.
 • Άμεση αντίδραση των μελών της ομάδας να αντιμετωπίσει την απειλή και να ασφαλίσει τον πελάτη.
 • Η εξουδετέρωση της απειλής σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες εμπλοκής.
 • Απομάκρυνση του πελάτη ή των πελατών από την προβληματική περιοχή.
 • Μεταφορά αυτών σε ασφαλές καταφύγιο.

Μετά ή και κατά την εμπλοκή

 • Κινητοποίηση της ομάδας άμεσης επέμβασης.
 • Παροχή Α’ βοηθειών στο σημείο.
 • Άμεση μεταφορά τραυματία ή πάσχοντα στο νοσοκομείο ακόμα και με εναέρια μέσα.
 • Ενημέρωση των αρχών για τις δικές τους ενέργειες.