Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών

2018-02-17T11:14:16+00:00

Σοβαρά αλλά και απρόσμενα περιστατικά ασφαλείας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους, περιουσίες, αλλά και την ομαλή λειτουργία ενός νοικοκυριού, μιας επιχείρησης, καθώς και τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Κάθε υπεύθυνος εργοδότης ή επιχειρηματίας θα πρέπει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της περιουσίας του, αλλά [...]